HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ YÖNETİCİ KADINLARIN LİDERLİK ALGISI


Özet Görüntüleme: 91 / PDF İndirme: 304

Yazarlar

  • Seyyide ELBEYLİ KOÇ Doktora Öğrencisi;

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7706218

Anahtar Kelimeler:

Hizmet Sektörü, Kadın Liderler, Kadın Yöneticiler, Liderlik, Yöneticilik

Özet

Dünya nüfusunun neredeyse yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Buna rağmen iş hayatında
kadınların yer alma oranı aynı seviyelere ulaşmamıştır. Son dönemde özellikle müşteri ilişkileri,
halkla ilişkiler, reklamcılık, insan kaynakları, finans ve bilişim gibi alanlarda kadın çalışanların
sayısı önemli bir artış göstermiştir. Bununla birlikte üst yönetim kademelerine çıkıldıkça kadın
sayısı azalmaktadır. Kadınlar iş hayatında pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar yönetim
kademelerine yükselmeleri sürecinde giderek artmaktadır. Bu çalışma hizmet sektöründe faaliyet
gösteren kadın yöneticilerin beklentilerini ve liderlik algılarını tespit etmeye çalışmaktadır. Bu
kapsamda yararlanılmış olan yöntem ise nitel analiz yönteminin olgu bilim araştırma yöntemidir.
Çalışma kapsamında araştırmacı tarafından 13 soru hazırlanmış ve görüşme tekniği ile katılımcılara
sorulmuştur. Kadın yöneticilere göre liderler daha çok sorumluluk alabilen, daha fazla risk alan,
daha fazla sorumluluğa sahip ve karar vermede daha etkili olan kişilerdir. Bunun yanında liderlik
süreçlerinde kadın yöneticiler en çok cinsiyet ayrımcılığı ile karşılaşmaktadır. Kadın yöneticiler
duygusal olmalarından ötürü hem yönetim süreçlerinde hem de çalışanlarıyla ilişkide problem
yaşamaktadırlar. Ayrıca kadın yöneticiler özellikle annelik görevlerinden ötürü çok fazla sorumluluğa
sahiptirler ve bu durum yöneticiliklerini olumsuz etkilemektedir. Ancak kadın yöneticiler, kadınların
sahip oldukları duygusallıkla işletmelerdeki sorunlara farklı bakış açıları geliştirebileceğini
vurgulamaktadır. Kadınların olduğu ortamlarda iletişim daha seviyeli olmakta ve kadınların empati
kurması nedeniyle ilişkiler daha başarılı kurulmaktadır. Buna rağmen kadın yöneticiler, erkek
yöneticilere kendini kabul ettirmede zorluk yaşamaktadır. Bu kabul ettirme sürecinde de kadın
yöneticiler mobbing gibi olaylarla karşılaşabilmektedir. Kadınlara yönelik annelik gibi toplumsal
roller ve algılar kadınlarda cesaretinin düşmesi, üst pozisyonlara erkeklerin uygun görülmesi,
kadınlara yönelik önyargının oluşması, rollerinden ötürü kadınların yönetici olamaması ve kadınların
kendini ispat etmek zorunda hissetmesi şeklinde sonuçlara yol açmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-02-24

Nasıl Atıf Yapılır

ELBEYLİ KOÇ, S. (2023). HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ YÖNETİCİ KADINLARIN LİDERLİK ALGISI. Artikel International Journal of Social Science, 1(1), 27–52. https://doi.org/10.5281/zenodo.7706218

Sayı

Bölüm

Makaleler