Yazım Kuralları

 

Makale Yazım Kuralları

Sayfa boyutu, sayısı ve kenar boşlukları

A4 formatında, Sol: 3, Sağ: 2cm, Üst: 3 ve Alt: 2 cm.

Sayfa numaraları

Sayfa numaraları sayfanın altına ve ortasında verilmelidir.

Satır boşlukları

Satır boşluklarında 0 nk (pt) (önce ve sonra) ile tek satır boşluk seçilmelidir.

Metin

Times New Roman (TNR) karakterinde 12 punto ile sağa ve sola dayalı (iki yana yaslı) olarak tek aralıklı yazılmalıdır. Noktadan ve virgülden sonra 1 karakter boşluk bırakılmalıdır.

Paragraf

Her paragraf arasında 1 satır boşluk bırakılmalı, paragraf başlarında Tab tuşu kullanılmamalıdır. Paragraf başı yapılmamalıdır.

Makale başlığı

Sayfanın en üst satırında ortalanmış, koyu, Times New Roman, 14 punto ile her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Yazarlar

Makale başlığı ile yazarlar, yazarlar ile adres arasında 1’er satır boşluk bırakılmalıdır. Yazarların katkı sırası, rakamsal olarak üst simge ile verilmelidir. Yazarların yazımında, TNR 12 punto karakter kullanılmalı ve ad/soyad ilk harf büyük olacak şekilde sağa dayalı olarak yazılmalıdır.

Adres

Yazarların katkı sırasına göre adresler TNR 10 punto karakter ile ortalı yazılmalıdır.

Türkçe/İngilizce Özet

Adreslerden 1 satır boşluk bırakıldıktan sonra, Özet kelimesi TNR yazı karakterinde, 12 punto, koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Özet metni en az 250, en fazla 400 kelime içermelidir. Özet kelimesi ile özet metni arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Türkçe makaleler İngilizce, İngilizce makaleler Türkçe özet içermelidir. Türkçe özet verildikten sonra 2 satır boşluk bırakılarak makalenin İngilizce başlığı Türkçe başlığın yazımındaki gibi verilmeli ve 1 satır boşluk bırakılarak Abstract ilk harf büyük olacak şekilde TNR 12 punto koyu yazılarak sola dayandırılmalıdır. Abstract başlığından sonra 1 satır boşluk bırakılarak makalenin İngilizce özeti verilmelidir. İngilizce özet en az 250, en fazla 400 kelime içermelidir.

Anahtar Kelimeler

Keywords

‘Anahtar Kelimeler’ ve ‘Keywords’ sırasıyla Türkçe özetin ve İngilizce özetin altına 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto yazılmalıdır. En fazla 6 adet anahtar kelime kullanılmalı, anahtar kelimeler küçük harfle ve aralarına virgül konularak alfabetik sıraya göre verilmelidir.

Ana başlıklar

Ana Başlıklar sırasıyla numaralandırılmalıdır (1. Giriş 2. Materyal ve Yöntem gibi). Tüm başlıklar sola dayalı Times New Roman, 12 punto, koyu ve her kelimenin ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklardan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Ana başlıklar 1,2,3, … şeklinde sırayla numaralandırılır.

Alt başlıklar

Alt başlıklar sırasıyla numaralandırılmalıdır (2.1. Materyal ve yöntem gibi). Tüm alt başlıklar sola dayalı Times New Roman, 12 punto, koyu ve sadece her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklardan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar, ana başlık içinde 1.1., 1.2,… şeklinde sırayla numaralandırılır. Alt başlıklar, en fazla 3 basamak olabilir. 1.2.3. gibi. Alt başlık olmayan listelemeler ise 1), 2)… şeklinde yapılırlar.

Çizelgeler

Herhalde tablo demek istedin????

Çizelge başlıklarının ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Çizelge numaraları ait olduğu bölüme göre numaralandırılmalıdır (2. Bölüme ait ilk çizelge Çizelge 2.1 olmalıdır). Başlık üste ve ortalı olarak yazılmalıdır. Çizelgede sütun  çizgileri olmalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması ile çizelge arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Çizelge numarası ve açıklaması iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Şekiller

Şekil başlıklarının ilk harfi büyük, diğer harfler küçük ve şeklin altına, ortalanarak yazılmalıdır. Şekil numaraları ait olduğu bölüme göre numaralandırılmalıdır (2. Bölüme ait ilk şekil Şekil 2.1 olmalıdır). Şekil numarası ve açıklaması ile şekil arasında satır boşluğu bırakılmamalıdır. Şekil numarası ve açıklaması iki yana yaslı olarak verilmelidir.

Metin İçerisinde Kaynağa Atıf

Metin içerisinde kaynak gösterirken, yazarın sadece soyadı yazılmalı,  belgenin yayın tarihi belirtilmeli ve alıntısın sayfa numarası kesin olarak gösterilmelidir. Örnek: (Holtz, 1968: 24) veya Holtz (1968: 52). Metin içinde birden fazla kaynağa atıf yapılacak ise her bir kaynak arasına noktalı virgül (;) konmalıdır. Ör. (Holtz, 1968: 87; Holtz, 1968: 12). İkiden fazla yazarlı bir kaynağa atıf yapılacak ise ilk yazarı verip “vd.” ve İngilizce makalelerde “et al.”  ) kullanılmalıdır. Alıntılarda ana kaynağa ulaşılmalı, çok zorunlu durumlarda önerilmemekle birlikte, aktaran diye yazarak aracı kaynağa atıf yapılabilir.

Kaynakça

Kaynakça bölümü yazarların soyadı harf sıralamasına göre yazılmalıdır. Birden fazla yazar var ise, yazarlar arasında “ve”/“and” yerine (,) kullanılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra parantez içinde yayının yılı kullanılmalı ve parantezden sonra (.) kullanılmalıdır. Yayın yılından sonra, yayın adı ve kaynağı verilmelidir. Kaynak italik harflerle yazılmalı ve kaynağın başlığı yazılırken her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. Kaynak internet tabanlı ise erişim tarihi en sonda parantez içinde ve düz metin olarak kullanılmalıdır. Kaynak dergide yayınlanan bir makale ya da kitaptan bir bölüm ise sayfa numaraları kaynakça yazımının en sonunda verilmelidir. Örnekler:

Gude VG. (2016). Desalination and Sustainability – An Appraisal and Current Perspective, Water Research, 89, 87-106.

Lee H., Tan. TP. (2016). Singapore’s experience with reclaimed water: NeWater, International Journal of Water Resources Development, 32,(4),611-621.

OECD statistics, (2017). http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en, (Erişim tarihi: 11.10.2018).

https://www.pub.gov.sg/watersupply/singaporewaterstory, (Erişim tarihi: 3.4.2019).