Toplumsal Cinsiyet Temelli Grup Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarına Etkisi: Deneysel Çalışma


Özet Görüntüleme: 144 / PDF İndirme: 64

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8393113

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal cinsiyet, öğrenci, grup çalışması, toplumsal cinsiyet rolleri

Özet

Bu çalışma, toplumsal cinsiyet temelli grup çalışmasının üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarına olan etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve farkındalığı, modern toplumun önemli bir meselesi olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırma, üniversite eğitiminin bu konudaki algıları nasıl etkileyebileceğini anlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın temel hedefi, toplumsal cinsiyet temelli grup çalışmasının öğrencilerin toplumsal cinsiyet algıları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Araştırma kapsamında, katılımcılara önceden belirlenmiş konular hakkında gruplar oluşturma fırsatı sunulmuş ve bu gruplar toplumsal cinsiyetin farklı yönleri üzerine odaklanmıştır. Katılımcıların bu grup çalışmaları sonrasında toplumsal cinsiyet algılarında olumlu bir değişim yaşadığı gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler, grup çalışmasının öğrencilerin toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalığını artırdığını göstermektedir. Katılımcılar, daha önce göz ardı edebilecekleri veya az önem verebilecekleri toplumsal cinsiyet konularına daha derinlemesine dikkat etmeye başlamışlardır. Ayrıca, grup içi etkileşimler, katılımcıların farklı bakış açılarına maruz kalmalarını ve bu sayede toplumsal cinsiyetin karmaşıklığına daha geniş bir perspektiften yaklaşmalarını sağlamıştır. İstatiksel analiz sonuçları, grup çalışmasının öğrencilerin toplumsal cinsiyet algıları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu desteklemektedir. Bu istatistiksel sonuçlar, çalışmanın güvenilirliğini artırmaktadır. Katılımcıların grup çalışmalarının ardından toplumsal cinsiyet konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale geldiği gözlemlenmiştir.

Referanslar

Akın, A. (2007). Toplumsal cinsiyet (gender) ayırımcılığı ve sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2), 1-9.

Altınova, H. H., & Duyan, V. (2013). Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlilik güvenirlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 24(2), 9-22.

Baydur, H., Ucan, G., Seker, D., Ozpinar, S., Gerceklioglu, G. & Horasan, G. D. (2016). Manisa kent merkezinde yasayan yetiskinlerde toplumsal cinsiyet tutumunun degerlendirilmesi: yontem ve temel bulgular (Evaluation of gender attitudes among adults living in Manisa city center: method and main findings). Celal Bayar Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu Dergisi, 2(5), 126-133.

Bhasin, K. (1997). Gender workshops with men: experiences and reflections. Gender and Development, 5 (2), 55-61.

Esen, Y. (2015). Kadin dostu kentler egitici kiti (Women-friendly cities educational kit). https://www.researchgate.net/publication/304246582

Francis, B. (2006). The nature of gender. İcinde C. Skelton, B. Francis, & L. Smulyan (Editorler.) The Sage handbook of gender and education (ss. 7-17). Sage Publications.

Karakoç, H., Duran, B., Döner, Ş.İ., (2022). Üniversite Öğrencilerine Verilen Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Farkındalığı Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Algı ve Tutumuna Etkisi. Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2(3),114-121.

Maldonado, V. E. M., Torres, L. M. T., & de Sáez, M. J. N. (2013). Focus Group discussion as tool to study gender relations in urban community members. Enfermería global, 12(1).

Scott, W. J. (2007). Toplumsal cinsiyet: Faydalı bir tarihsel analiz. (A. T. Kılıç, Çev.) İstanbul: Agora Yayınları.

UNICEF (2017). Gender Equality. https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf

Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Safak Uzun, A. & Erdem, E. (2017). Toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet rollerine eğitimin etkisi: Deneysel bir çalışma. Journal of Human Sciences, 14(1), 678-693. doi:10.14687/jhs.v14i1.4354

Vatandaş, C. (2007). Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin algılanışı. İstanbul Journal of Sociological Studies, (35), 29-56.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-22

Nasıl Atıf Yapılır

Kalaycı, E. (2023). Toplumsal Cinsiyet Temelli Grup Çalışmasının Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarına Etkisi: Deneysel Çalışma. Artikel International Journal of Social Science, 1(2), 151–160. https://doi.org/10.5281/zenodo.8393113

Sayı

Bölüm

Makaleler