Amaç ve Kapsam

Artikel Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi için aşağıda sıralanan hususlar, derginin temel amac

  1. Akademik düzeyde sosyal bilimler alanında yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamak,
  2. Disiplinlerarası çalışmaları desteklemek,
  3. Bilimsel bilgi üretimine katkı sunmak, teorik ve metodolojik gelişmeleri takip etmek ve aktarmak.

 Uluslararası Sürdürülebilirlik Dergisinin kapsamını, sürdürülebilirlik çerçevesinde hazırlanan sosyal, sanat ve fen bilimlerindeki konular oluşturmaktadır.