OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME


Özet Görüntüleme: 121 / PDF İndirme: 485

Yazarlar

  • Abdullah BOZAN Diyarbakır Sur Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü,
  • Helin FİDAN BOZAN Diyarbakır Sur Cemil Özgür İlkokulu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7706187

Anahtar Kelimeler:

Lider, öğretimsel liderlik, okul yöneticileri, öğretmenler

Özet

Bu makalede, okul yöneticilerinin öğretimsel lider olarak nasıl algılandıkları, ne tür
işlevleri yerine getirdikleri ve beklentilerin neler olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Literatür
taraması ile gerçekleştirilen çalışmada konuyla ilgili hazırlanmış olan 13 yüksek lisans ve doktora
tezi analiz edilmiştir. Bu çalışmaların bir kısmında okul yöneticileri, bir kısmında öğretmenler,
bir kısmında da her ikisi bir arada öğretimsel liderlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Çalışmaların sonuçlarına göre öğretimsel liderlik ile eğitimin farklı alanları paralel gitmektedir ve
incelenen okul yöneticilerinin bu bağlamda kısmen eksiklikler olsa bile yeterli düzeyde bu işlevi
yerine getirdikleri görülmektedir

İndir

Yayınlanmış

2023-02-24

Nasıl Atıf Yapılır

BOZAN, A., & FİDAN BOZAN, H. (2023). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Artikel International Journal of Social Science, 1(1), 13–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.7706187

Sayı

Bölüm

Makaleler