TÜRKİYE’DE BALKAN TÜRKLERİ DERNEKLERİ’NİN FAALİYETLERİ: TEKİRDAĞ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 139 / PDF İndirme: 184

Yazarlar

  • Batuhan Ayberk BALKIR Yüksek Lisans Öğrencisi; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Araştırmaları Bölümü, Yüksek Lisans

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7706229

Anahtar Kelimeler:

Balkan Türkleri, Dernek, Göç, hemşehri

Özet

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllar öncesi ve sonrası olmak üzere Balkanlardan çok
fazla göç almıştır. Türkiye’ye göç eden Balkan Türkleri, içinde bulunmuş oldukları ancak daha
önce tanımadıkları ve bilmedikleri bir kültürel yapı karşısında bocalamışlar ve adapte olmakta zorluk yaşamışlardır. Bunun sonucunda da bir hemşehri derneği niteliğinde olan Balkan Türkleri Derneklerine üye olmuşlardır. Böylece kendi hemşehrileriyle bir araya gelmişler, birlik ve beraberliği
sağlamışlardır. Bununla beraber, toplumda kendilerini dışlanmış hissetmeyip topluma karşı yabancılaşmamışlardır.
Bu çalışma, bir hemşehri derneği niteliğinde olan Tekirdağ Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin kuruluş amacını yerine getirip getiremediğini irdelemek amacıyla yapılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-02-24

Nasıl Atıf Yapılır

BALKIR, B. A. (2023). TÜRKİYE’DE BALKAN TÜRKLERİ DERNEKLERİ’NİN FAALİYETLERİ: TEKİRDAĞ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÖRNEĞİ. Artikel International Journal of Social Science, 1(1), 53–70. https://doi.org/10.5281/zenodo.7706229

Sayı

Bölüm

Makaleler